საჯარო ლექციების ციკლი: ეკონომიური აზროვნების სკოლები

პიროვნებები, მოსაზრებები და მათი გავლენა საჯარო პოლიტიკაზე 4 ძირითადი ეკონომიკურ სკოლის გარშემო.

სრული ინფორმაცია —->>>

კომენტარები

კომენტარი