საჯარო ლექციების ციკლი: ეკონომიური აზროვნების სკოლები

პიროვნებები, მოსაზრებები და მათი გავლენა საჯარო პოლიტიკაზე 4 ძირითადი ეკონომიკურ სკოლის გარშემო.

13 ოქტომბერო – ორდო-ლიბერალიზმი (სოციალური საბაზრო ეკონომიკა), პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი

იხილეთ სრულად

კომენტარები

კომენტარი