მისამართი:პ. მელიქიშვილის გამზ. 1/6, თბილისი
ტელ: 2 93 39 75
ელ.ფოსტა:office@nesgeorgia.org