ინდივიდუალური რეგისტრაცია

გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა რეგისტრაციისათვის ღონისძიებაზე მინიმალური ხელფასის შესახებ კანონი ყველაზე სასარგებლო ღარიბებისთვისაა.