ოფისი

საქართველო, თბილისი, პ. მელიქიშვილის ქ. 1/6
+(995 32) 293 39 75

ბიბლიოთეკა

საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. 171
+(995 593) 43 42 72