„ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო“ აქტიურად არის ჩართული ახალგაზრდებში გაავრცელოს საღიაზრი და ქვეყანაში შექმნას კონკურენტუნარიანი ადამიანური კაპიტალის დაგროვების წარმატებული ქეისი.

პროექტი განხორციელდა 2015 წელს და მისი მიზანი იყო ხუთი თვითმმართველი ქალაქის - თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის, ფოთისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების  ფუნქციობის ეფექტიანობის ხარისხის შეფასება...

2018 წელს „ახალმა ეკონომიკურმა სკოლა - საქართველომ“ - „გლობალ-ფილანთროპიკ თრასთ“, (აშშ)  ლიტვის თავისუფალი ბაზრის ინსტიტუტი (ლიტვა), ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვისა (გერმანია) და სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმთან თანამშრომლობით გამართა 8 ტრენინგი სკოლის მასწავლებლებთან...

„საქართველოს თვითმმართველობის ინდექსის" 2017 წლის კვლევის შედეგები ეფუძნება საქართველოს 12 თვითმმართველი ქალაქის მონაცემებს 2015 წლის მდგომარეობით.