პროექტი განხორციელდა 2015 წელს და მისი მიზანი იყო ხუთი თვითმმართველი ქალაქის - თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის, ფოთისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების  ფუნქციობის ეფექტიანობის ხარისხის შეფასება...

„საქართველოს თვითმმართველობის ინდექსის" 2017 წლის კვლევის შედეგები ეფუძნება საქართველოს 12 თვითმმართველი ქალაქის მონაცემებს 2015 წლის მდგომარეობით.