ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო“ (აესკო) აცხადებს არაანაზღაურებად სტაჟირებას მონაცემთა ანალიტიკოსის პოზიციაზე.

ორგანიზაციის შესახებ: აესკოეკონომიკური ცოდნის გავრცელების საზოგადოება შეიქმნა 2001 წელს. აესკო არის არამომგებიანი ინსტიტუტი, ორიენტირებული საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე კლასიკურ ლიბერალურ იდეებზე დაყრდნობით. აესკოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ეკონომიკური ცოდნის გავრცელება სემინარების, კონფერენციების, გამოცემების, თარგმანების, საჯარო ლექციებისა და სხვა მეთოდებით.