პაატა შეშელიძე
აესკო–ს პრეზიდენტი

გიორგი ჩიქოვანი
მკვლევარი

გიორგი ჩხიკვაძე
მკვლევარი