22
ოქტ
2019

22 ოქტომბერი, 2019 - 20 დეკემბერი, 2019
საქართველოს უნივერსიტეტი
საქართველოს უნივერსიტეტი
The University of Georgia Merab Kostava St Tbilisi 0171
როგორ ავარიდოთ თავი პოლიტიკურ ნაღმებს ეკონომიკაში

„ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო“ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის, სამხრეთ კავკასიის ოფისსა და საქართველოს უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით იწყებს საშემოდგომო სალექციო ციკლს - როგორ ავარიდოთ თავი პოლიტიკურ ნაღმებს ეკონომიკაში