არგენტინის პრეზიდენტი გახდა ხავიერ მილეი, ეკონომისტი და კონგრესის წევრი.

მილეიმ დეტალური გეგმა წარმოადგინა 2 აგვისტოს. გეგმის მთავარი საკითხები ეკონომიკა, კრიმინალი და სიღარიბეა.
გეგმა პრაგმატულ ანარქისტულ მოსაზრებებს ეფუძნება:
პირველი ღონისძიება მოიცავს მთავრობის ორგანიზაციულ რეფორმას, რომელიც 18-დან 8 სამინისტრომდე გადადის. მომავალი სამინისტროებია შინაგან საქმეთა, საგარეო ურთიერთობების, თავდაცვის, ეკონომიკის, იუსტიციის, უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურისა და ადამიანური კაპიტალის სამინისტროები. თავდაპირველად არც ერთი კარიერულ ბიუროკრატს არ დაითხოვენ, თუმცა მათ გადაანაწილებენ. პოლიტიკური თანამდებობის პირები არ შეიცვლებიან და მცირე ხნით დარჩებიან. სახელმწიფო თანამშრომელთა ყველა პრივილეგია, როგორიცაა დაცვა და მძღოლები, გაუქმდება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც უსაფრთხოების მიზნით გარდაუვლად აუცილებელი იქნება. ეს ღონისძიება ასევე მოიცავს ყველა სახელმწიფო კომპანიის პრივატიზაციის ან დახურვის პროცესის დაწყებას.

მეორე ღონისძიება მოიცავს სახელმწიფო ხარჯების მნიშვნელოვან შემცირებას. ჯერ შეეცდებიან ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შემცირებას მშპ-ს 15-%-მდე. შემოსავლების მხრივ, ისინი გააუქმებენ გადასახადების 90 პროცენტს. ასევე იგეგმება დარჩენილი გადასახადების განაკვეთების შემცირება.

მესამე ღონისძიება მოიცავს შრომის რეგულაციების მოქნილობას. ამ ღონისძიების დამაბალანსებელი მხარეა უმუშევრობის დაზღვევის კერძო სქემის განხორციელება. ამ ღონისძიებით ისინი შეეცდებიან კერძო სექტორში ოფიციალური დასაქმება 6 მილიონიდან 14 მილიონამდე გაზარდონ.

მეოთხე ღონისძიება მოიცავს ვაჭრობის ლიბერალიზაციას. ამ გეგმის მიზანია ცალმხრივი, თავისუფალი ვაჭრობა ჩილეს სტილში. ეს მოიცავს იმპორტისა და ექსპორტის ყველა ტარიფის გაუქმებას და მარეგულირებელი შეზღუდვების შემცირებას.

მეხუთე ღონისძიება მოიცავს მონეტარული რეფორმას. ეს ღონისძიება მოიცავს ნებისმიერი საქონლის ან უცხოური ვალუტის გამოყენების დაშვებას, როგორც კანონიერ გადახდის საშუალებას და ცენტრალური ბანკის ლიკვიდაციას, რაც გამოიწვევს არგენტინული პესოს ლიკვიდაციას და მის ჩანაცვლებას ამერიკული დოლარით.

მეექვსე ღონისძიება მოიცავს ენერგეტიკულ რეფორმას. მიზნად ისახავს ყველა სუბსიდიის აღმოფხვრას ენერგიის პროვაიდერებისთვის, ფინანსური წონასწორობის ხელახალი კალიბრაციის გზით, რათა შემცირდეს ხარჯები, რათა შეინარჩუნონ კომპანიების მომგებიანობა და მინიმუმამდე დაიყვანონ გავლენა მომხმარებელთა დანახარჯებზე.

მეშვიდე ღონისძიება მოიცავს ინვესტიციების ხელშეწყობას. ეს განხორციელდება სპეციალური სამართლებრივი მოწყობის მეშვეობით, გრძელვადიანი ინვესტიციებისთვის, რომელიც ფოკუსირებულია სამთო მოპოვებაზე, წიაღისეულ საწვავზე, განახლებად ენერგიაზე, სატყეო მეურნეობაზე და სხვა სექტორებზე. ინვესტიციების ხელშეწყობის მიზნით, ისინი ასევე მიზნად ისახავენ სავალუტო შეზღუდვებისა და საექსპორტო გადასახადების გაუქმებას.

მერვე ღონისძიება შედგება აგრარული რეფორმისგან. ეს მოიცავს ყველა შეზღუდვის გაუქმებას, საგარეო ვაჭრობას, მათ შორის კვოტებისა და ავტორიზაციის საჭიროების გაუქმებას, საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას კერძო საწარმოების მეშვეობით.

მეცხრე ღონისძიება მოიცავს სასამართლო რეფორმას. რაც გულისხმობს იუსტიციის მინისტრის დანიშვნას სასამართლო სისტემის კონსენსუსით, ასევე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის დანიშვნას პოლიტიკური კუთვნილების გარეშე, ამ ვაკანსიის შესავსებად, სასამართლო შტოს წევრების დამოუკიდებლობას პოლიტიკიდან და სასამართლო ხელისუფლების საბიუჯეტო დამოუკიდებლობის ხელშეწყობას. გარდა ამისა, გეგმავენ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს დამკვიდრებას.

მეათე ღონისძიება მოიცავს კეთილდღეობის რეფორმას. ამჟამინდელი კეთილდღეობის შეღავათები თავდაპირველად შენარჩუნდება. მათი მიზანია გადავიდნენ გრძელვადიან პერსპექტივაში კერძო სისტემისკენ, რომელშიც მომხმარებლები იხდიან მათ მიერ მოხმარებული ჯანმრთელობისა და განათლების სერვისებისთვის. მოკლევადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფენ შემოსავლის დაცვის პროგრამებს უკიდურესი სიღარიბის შესამცირებლად, კვების პროგრამებს, მშობელთა საგანმანათლებლო პროგრამებს შემეცნებითი სტიმულაციის შესახებ, სკოლამდელი აღზრდის უფრო მეტი მხარდაჭერა, სკოლის დამთავრების სტიმულირებას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამებს, კერძო პირებთან წვდომის ხელშეწყობას. კრედიტი და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის პროცესში ყველა შუამავლის სისტემურ გაუქმებას.

მეთერთმეტე ღონისძიება მოიცავს საგანმანათლებლო რეფორმას. რაც გულისხმობს გადავიდნენ უფრო მაღალი ხარისხის თავისუფლებას, რათა სკოლებმა აირჩიონ სასწავლო გეგმები, მეთოდები და მასწავლებლები. ღონისძიება ასევე მოიცავს სკოლის ვაუჩერულ საპილოტე პროგრამის დაწყებას. ისინი ასევე დაადგენენ სკოლების შეფასების კრიტერიუმებს, რათა მათ შეძლონ კონკურენცია წახალისებისთვის.

მეთორმეტე ღონისძიება მოიცავს ჯანდაცვის რეფორმას. რაც მიზნად ისახავს ჯანდაცვის სუბსიდირების, მიწოდება-მოთხოვნაზე გადასვლას, არჩევანის და კონკურენციის მეტი თავისუფლების მინიჭების მიზნით. ეს ღონისძიება მოიცავს ჯანდაცვის არსებული შეღავათების ვაუჩერების სახით მიწოდებას ისე, რომ არ იყოს შეზღუდვა კონკრეტული პროვაიდერისათვის.

მეცამეტე ღონისძიება მოიცავს უსაფრთხოების რეფორმას. ეს ღონისძიება მოიცავს რეფორმებს ქვეყნის უსაფრთხოების, ეროვნული თავდაცვისა და დაზვერვის შესახებ კანონებში, ისევე როგორც პენიტენციური სისტემის რეფორმას საჯარო კერძო ჰიბრიდების ჩართვით და ნარკოტრეფიკინგის დევნის გაძლიერებას.

მანუელ გარსია გოჟონი