17 მაისს, ქალაქ ყვარელში ახალი ეკონომიკური სკოლისა და ყვარლის განვითარების ინსტიტუტის თანამშრომლობით ადგილობრივი მოსწავლეებისთვის გაიმართა ღონისძიება, რომლის მიზანია ილია ჭავჭავაძის შემოქმედების განხილვა და შესაბამისი საგანმანათლებლო და შემეცნებითი აქტივობების ჩატარება.

კერძოდ, ღონისძიება მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:
1. ილია ჭავჭავაძის ეკონომიკური წერილების გაცნობა კოლოკვიუმის ფარგლებში. მონაწილეებს წინასწარ გაეგზავნათ ილია ჭავჭავაძის წერილები. კოლოკვიუმის ფარგლებში, ფასილიტატორის მეშვეობით, მოხდა ილია ჭავჭავაძის შემოქმედების შინაარსის ანალიზი, მისეული მიდგომებისა და პრინციპების შეფასება და გაანალიზება.
2. მოსწავლეებმა „ფრაზების საამქროს“ თამაშით სახალისო გზით განიხილეს ილია ჭავჭავაძის მოსაზრებები და გაარჩიეს მისი შინაარსი (ფრაზები დანაწევრებულია ფრაგმენტებად და არეულია ერთმანეთში. მოსწავლეები ფრაზების აწყობის შემდეგ განიხილავენ ამ ფრაზების შინაარსს, წარმოადგენენ თავიანთ მოსაზრებებს და შეხედულებებს გაუზიარებენ თანატოლებს).

ორგანიზაცია წლებია დაკავებულია ილია ჭავჭავაძის იდეების პოპულარიზაციით და ამ მიზნით არაერთი ღონისძიება ჩატარდა სტუდენტების, მოსწავლეების, აკადემიური წრეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების აქტიური მონაწილეობით.

IMG 9772

IMG 9773

IMG 9783

IMG 9794

IMG 9798

IMG 9802

IMG 9804

IMG 9814

IMG 9820

IMG 9822

IMG 9827

IMG 9834