ჩამოტვირთვა

საიტზე ნახვა

კვლევა მომზადებულია „ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველოს“ მიერ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით.
წინამდებარე კვლევაში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიის ოფისის შეხედულებებს და დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელი არიან მისი ავტორები.

შინაარსი

კვლევის მიზანი
მონეტარული პოლიტიკის მოქმედი მოდელები
ქვეყნების მონეტარული პოლიტიკის მოკლე ისტორია
ქვეყნების გამოცდილება
  ესტონეთი
  ბულგარეთი
  ლიტვა
  სომხეთი
  აზრებაიჯანი
  ყაზახეთი
  რუსეთი
  მონტენეგრო
  საქართველო
ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში - მონეტარული სისტემების შესახებ
ძირითადი დასკვნები
რეკომენდაციები საქართველოსთვის
Resume on Monetary Policies of the Ex-Co
ბიბლიოგრაფია