ავტორი: Craig Biddle, The Objective Standard

თარგმანი: Irakli Iagorashvili, Ayn Rand Center Georgia

სტატიის თავდაპირველი ვერსია გამოქვეყნდა The Objective Standard-ის გვერდზე, აქ სტატიის ქართული ვერსია გამოქვეყნებულია მათი ნებართვით.

 რატომ გვადარდებს ის, რომ არალიბერალური იდეებისა და პოლიტიკის დამცველებს დღეს “ლიბერალებს” უწოდებენ? რატომ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ კულტურული და პოლიტიკური რეგრესის მომხრეებს "პროგრესულები" ეწოდებათ? რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ  პიროვნებას ან მოძრაობას, რომელიც მხარს უჭერს ბიბლიური კანონით მმართველობას, პოლიტიკურ სპექტრში ადგილი მარჯვნივ თავისუფლების ნაწილში ეძლევა?

მნიშვნელოვანია, რადგან ასეთი იარლიყები არალიბერალური, რეგრესული, თავისუფლების საწინააღმდეგო იდეების დამცველებს საშუალებას აძლევს, შენიღბონ თავიანთი მიზნების ჭეშმარიტი ბუნება და ამით თავიანთი დესტრუქციული ხედვები უფრო ეფექტურად განახორციელონ, ვიდრე სხვაგვარად შეეძლებოდათ.

როგორც ჩვენ გვჭირდება საკვებისა და შხამის კონტეინერებზე ზუსტი იარლიყები, რათა ვიცოდეთ რას მოვიხმართ, ასევე გვჭირდება ზუსტი სახელწოდებები ჩვენს კულტურულ და პოლიტიკურ იდეოლოგიებზე, მოძრაობებსა და პოზიციებზე, რათა ვიცოდეთ რას ვფიქრობთ, რას ვსაუბრობთ, რას ვუჭერთ მხარს ან რას ვეწინააღმდეგებით.

კულტურული და პოლიტიკური იარლიყები მნიშვნელოვანია. ისინი განსაკუთრებით არსებითია მაშინ, როცა მათ მანამდე არსებული მნიშვნელობაც ჰქონდათ, როგორიც მაგალითად სიტყვებს “პროგრესული”, “რეგრესული”, “ლიბერალი” და “მემარჯვენე”. 

თუ ჩვენ გვსურს მხარი დავუჭიროთ რაციონალურ, ცივილურ, თავისუფალ საზოგადოებას, ჩვენ იმგვარად უნდა გამოვიყენოთ ეს იარლიყები, რომ ისინი კონკრეტული ან მათი საწინააღმდეგო იდეოლოგიის, მოძრაობის ან პოზიციების შესაბამის ბუნებას გამოხატავდეს. და როდესაც გონების და თავისუფლების მოწინააღმდეგეები ცდილობენ, ჩამოართვან ან მოიპარონ პოზიტიური იარლიყები თავიანთი იდეების ან მიზნების ჭეშმარიტი ბუნების დასაფარავად, ჩვენ უნდა ცხადი გავხადოთ ტერმინოლოგიური დანაშაული და, საჭიროების შემთხვევაში, დავიბრუნოთ მოპარული ტერმინები.

გაითვალისწინეთ, რომ მაგალითად მემარცხენეები ტერმინს “პროგრესულს” საკუთარი თავის დასახასიათებლად იყენებენ. ტერმინის ასე გამოყენება ისტორიულად და ლოგიკურად აბსურდია - თუმცა კულტურულად და პოლიტიკურად ეფექტური. აბსურდია, რადგან მემარცხენე იდეები - სოციალიზმიდან, მულტიკულტურალიზმამდე და ენვირომენტალიზმამდე - პროგრესული კი არა, რეგრესულია. ამ იდეოლოგიებს სამყარო უკეთესობისკენ, განმანათლებლობისკენ, მეტი თავისუფლებისკენ არ მიჰყავს, პირიქით, ისინი უკუსვლას, სიბნელეს და ტირანიას იწვევენ, რასაც მრავალი ადამიანი ხანგრძლივად ებრძოდა, რომ უკან ჩამოეტოვებინათ. ხოლო მემარცხენეების მიერ ტერმინ „პროგრესულის“ გამოყენება კულტურულად ეფექტურია, რადგანაც ამყარებს მითს, რომ ის პროგრესულია - მითს, რომელსაც ირჩევენ ახალგაზრდები, ვისაც ჯერ არ აქვთ გააზრებული აღნიშნული საკითხები, მაგრამ სურთ იყვნენ იმ მოძრაობაში, რომელიც პრეგრესული, მოაზროვნე და ცივილიზირებულია.

საბედნიეროდ, მემარცხენეების არალეგიტიმური პრეტენზია ტერმინზე "პროგრესული" არსებითად გააკრიტიკეს ყოფილმა მემარცხენეებმა, მააჯიდ ნავაზმა, სემ ჰარისმა, ბილ მაჰერიმ და დეივ რუბინმა, რომლებმაც სათანადოდ შეაფასეს დღევანდელი მემარცხენეები, როგორც "რეგრესული მემარცხენეები". ეს იარლიყი შესაფერისია არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის აღწერილობით ზუსტია, არამედ იმიტომ, რომ ის ეხმარება ჭეშმარიტ, პროგრესულ ადამიანებსა და მოძრაოებებს ტერმინი „პროგრესული“ უკან დაიბრუნონ. 

სხვა მნიშვნელოვანი ტერმინები, რომლებიც გონებისა და თავისუფლების მხარდაჭერმა ადამიანებმა უნდა დაიბრუნონ არის “ლიბერალი” და “მემარჯვენე”. ამ მიზნით, ჩვენ კარგად უნდა აღვიქვათ ტერმინი "ლიბერალი მემარჯვენე", რათა აღვწეროთ ჩვენი პოზიცია კულტურულ-პოლიტიკურ ლანდშაფტში.

”მაგრამ”, ზოგიერთი პრეტენზიას გამოთქვამს, რომ ”ლიბერალი მემარჯვენე წინააღდმეგობრივი ტერმინია!” არა, არ არის. ეს არის ტერმინების ინტეგრაცია, რომლებიც ლოგიკურად უკავშირდება ერთმანეთს. ის ემსახურება მიზანს, რომელსაც სხვა ტერმინი არ ემსახურება: ის ნათლად და ლაკონურად განსაზღვრავს იმ ადამიანების კულტურულ-პოლიტიკურ პოზიციას, რომლებიც მხარს უჭერენ რაციონალურ და თავისუფალ საზოგადოებას და განასხვავებს ამ პოზიციას რეგრესული მემარცხენეებისა და რელიგიური „მემარჯვენეების“ პოზიციებისაგან.

რამდენადაც "კლასიკური ლიბერალიზმი" წარმოიშვა განმანათლებლობის ეპოქაში; რამდენადაც "laissez-faire კაპიტალიზმი" არის სოციალური სისტემა, რომელშიც მთავრობა ადგენს და ინარჩუნებს თავისუფლებას უფლებების დაცვით და არა დარღვევით; და რამდენადაც "რადიკალური კაპიტალიზმი" არის იმავე სისტემა, მაგრამ აქცენტი კეთდება ფილოსოფიური საფუძვლების საშუალებით მისი მხარდაჭერისა და დაცვის აუცილებლობაზე; "ლიბერალური მემარჯვენეობა" ასახავს გონების, უფლებების, თავისუფლების მომხრე იდეოლოგიას, ორ მნიშვნელოვან ფაქტზე ხაზგასმით: (1) "ლიბერალი" ნიშნავს "თავისუფლების დამცველს" და (2) კონსერვატორებს არა აქვთ ლეგიტიმური პრეტენზია, პოლიტიკური სპექტრის უფლებების დამცველ, თავისუფლების მხარეს (მონაკვეთზე) იყვნენ.

განვიხილოთ „ლიბერალური მემარჯვენეობის“ განმარტებითი მნიშვნელობა და მისი შედეგები რეგრესული მემარცხენეებისა და რელიგიური „მემარჯვენეების“ მიმართ. ჩვენ ამას რიგრიგობით გავაკეთებთ.

ლიბერალი მემარჯვენეობა VS რეგრესული მემარცხენეობა

ტერმინი “ლიბერალი” ლიბერიდან მომდინარეობს, რაც ლათინურად თავისუფალს ნიშნავს. პოლიტიკურ კონტექსტში, "ლიბერალი" ნიშნავს "თავისუფლების დამცველს" და ამას ნიშნავდა მას შემდეგ, რაც იგი პირველად გამოიყენებოდა როგორც პოლიტიკური ტერმინი 1700-იან წლებში. შესაბამისად, ტერმინი ეკუთვნის და უკავშირდება მოძრაობას, რომელიც ცდილობს თავისუფლების მხარდაჭერას. (მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი "ლიბერტარიანელი" მომდინარეობს ამავე ფესვიდან, ის ძალიან პრობლემურ ტვირთს შეიცავს, რასაც "ლიბერალი" არა. დეტალებისთვის იხილეთ სტატია "ლიბერტარიანიზმი რადიკალური კაპიტალიზმის წინააღმდეგ.")

"ლიბერალს" უფრო ღრმა მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე "თავისუფლების დამცველს". ისტორიულად, ლიბერალური მოაზროვნეების წესი თავისუფლების დაცვაში გონიერების გამოყენება იყო. თავისუფლების მოძრაობის მთავარი მოაზროვნეები - ჯონ ლოკი, ადამ სმიტი, ამერიკელი დამფუძნებლები, ჟან-ბატისტ საი, ოუბერონ ჰერბერტი - ცდილობდნენ, თავისუფლების სისწორე დაკვირვებისა და ლოგიკის საშუალებით ეჩვენებინათ. მათ გონიერება საკუთრების უფლების გაგებისა და უზრუნველყოფის, თავისუფალი ბაზრის გააზრებისა და ახსნის, ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის და შეზღუდული მთავრობისა და კანონის უზენაესობის დამკვიდრების მიზნით გამოიყენეს.

რასაკვირველია, ყველა ლიბერალური მოძრაობა ექსკლუზიურად გონებაზე დაფუძნებით არ გაგრძელდა; არც ყველა მათგანი იყო თანმიმდევრულად ჩართული თავისუფლების დაცვაში. მაგალითად, ჯონ ლოკმა ნაწილობრივ რწმენით მოძრაობა განაგრძო და შეეწინააღმდეგა კათოლიკეებისა და ათეისტების სიტყვის თავისუფლებას. ის, ისევე როგორც მრავალი კლასიკური ლიბერალი, მიიჩნევდა რომ ჰომოსექსუალობა მორალურად არასწორი და შესაბამისად უკანონოც იყო... ეს გასაკვირი არ არის იმის გათვალისწინებით, რომ ლოკი და მრავალი სხვა ლიბერალი რელიგიურები იყვნენ და რომ რელიგიური წიგნები მოითხოვს რწმენას და მორჩილებას და გმობს ერესსა და ჰომოსექსუალობას (ამის შესახებ ქვემოთ). მაგრამ ეს აქ აზრს მიღმაა. თავისუფლების უზრუნველყოფის მცდელობა გონივრული გზით იყო და არის ლიბერალიზმის არსი, ხოლო რეგრესული მემარცხენე უარყოფს ამ მიზანს.

დავაკვირდეთ სხვადასხვა გზას.

მიუხედავად იმისა, რომ რეგრესული მემარცხენეები ხშირად უწოდებენ საკუთარ თავს "ლიბერალებს", ისინი ეწინააღმდეგებიან ლიბერალიზმის იმ ქვაკუთხედს, როგორიცაა სიტყვის თავისუფლება, გაერთიანების თავისუფლება და ხელშეკრულების თავისუფლება. მაგალითად, ისინი ეწინააღმდეგებიან სიტყვის თავისუფლებას იმ კანონების ადვოკატირებით, რომლებიც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ არის მიმართული (მაგალითად, ისლამის კრიტიკა); ისინი ეწინააღმდეგებიან გაერთიანების თავისუფლებას იმ კანონების ადვოკატირებით, რომლებიც აიძულებს ბიზნესს დაუკავშირდეს ან შეუწყოს ხელი იმ დაწესებულებებს, რომლებსაც ისინი არ ეთანხმებიან (მაგალითად, აიძულებენ ქრისტიან მცხობელებს, გააკეთონ ნამცხვრები გეი წყვილებისთვის); და ისინი ეწინააღმდეგებიან ხელშეკრულების თავისუფლებას იმ კანონების ადვოკატირებით, რომლებიც კრძალავს დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის ორმხრივი თანხმობით, ორმხრივი მოგებით ხელშეკრულების გაფორმებას (მაგალითად, მინიმალური ხელფასის კანონები).

და ეს მხოლოდ არალიბერალური აისბერგის წვერია. რეგრესული მემარცხენეები ეწინააღმდეგებიან თავისუფლებას მრავალი სხვა გზითაც. მაგალითად, ისინი ეწინააღმდეგებიან ენერგიის თავისუფალ ბაზარს, მხარს უჭერენ სუბსიდირებას ბიზნესისთვის, რომელიც ქმნის ქარის და მზის ენერგიას, და მხარს უჭერენ კანონებს, რომლებიც ზღუდავენ წიაღისეული საწვავის წარმოებას და გამოყენებას. ისინი ეწინააღმდეგებიან განათლების თავისუფალ ბაზარს, მხარს უჭერენ K-12 განათლების სახელმწიფო კონტროლს, ითხოვენ კერძო სკოლების გაუქმებას და თავს ესხმიან კერძო კოლეჯებს ფულის გამომუშავებისთვის, სტუდენტების საბაზრო ცოდნით და უნარებით უზრუნველყოფით. ისინი ეწინააღმდეგებიან ისლამური ტერორიზმისგან თავისუფლებას, ვითომდა რომ ისლამი არის მშვიდობის რელიგია და რომ ჯიჰადისტები არ არიან მოტივირებული რელიგიით.

მაგრამ ფუნდამენტურად, რეგრესული მემარცხენეები ეწინააღმდეგებიან თავისუფლების საფუძველს, რაც არის გონება. ეს ნათლად ჩანს ზემოაღნიშნული დაკვირვებებისა და შემდეგი ფაქტების მიხედვით: ისინი აცხადებენ, რომ ყველა კულტურა, რაც არ უნდა ირაციონალური, მისტიური, პრიმიტიული ან მკვლელი იყოს, ერთნაირად კარგია - გარდა დასავლური კულტურისა, რომელიც მათ ცალსახად ბოროტებად მიაჩნიათ. ისინი აცხადებენ, რომ "შენ ეს არ შეგიქმნია", როდესაც, როგორც დაკვირვებული ფაქტი, შენ სწორედაც რომ შექმენი. ისინი აცხადებენ, რომ წარმატება მხოლოდ "იღბალის" ამბავია, თუმცა ყველა ხედავს რომ ასე არ არის. ისინი აცხადებენ, რომ სოციალიზმი იმსახურებს შანსს, მიუხედავად საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტისა, რომ სოციალიზმს ჰქონდა უთვალავი შანსი საუკუნის განმავლობაში და არაერთხელ დაუმტკიცებია, რომ ის აუღელვებლად იწვევს ადამიანთა მსხვერპლშეწირვას და ფართო ტანჯვას და საბოლოოდ სისხლის მდინარეებს.

მემარცხენე არ იმსახურებს ტერმინ "ლიბერალს". გონიერების და თავისუფლების მომხრეები კი იმსახურებენ. "ლიბერალი მემარჯვენეს" გამოყენებით ჩვენ ვასახელებთ ჩვენს პოლიტიკურ პოზიციას, ჩვენ ვიღებთ "ლიბერალის" მდიდარ მნიშვნელობას და ვიბრუნებთ ამ სასიცოცხლო აქტივს რეგრესული მემარცხენეებისგან, რომლებიც არალეგიტიმურად იყენებდნენ ტერმინს საკუთარი თავის აღსაწერად და ამით დაუმსახურებელ ნდობას ანიჭებდნენ მათ არალიბერალურ მიზნებს. 

ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ, როგორც მოგება-წაგების წინადადება - მაგრამ კარგი თვალსაზრისით: ჩვენ ვიღებთ პოზიტიურ მნიშვნელობას თავისუფლების დაცვის მცდელობაში და ისინი კარგავენ დაბნევის საშუალებას, რაც სხვაგვარად ეხმარებოდათ მათ თავისუფლების განადგურების მცდელობაში.

ასევეა რელიგიურ "მემარჯვენეებთან" დაკავშირებით.

ლიბერალი მემარჯვენე VS რელიგიური “მემარჯვენე”

ტერმინ "მემარჯვენეობას" თავისუფალ, ცივილიზებულ საზოგადოებასთან მიმართებით სამი ერთმანეთთან დაკავშირებული მნიშვნელობა აქვს. ის ეხება: (1) მემარცხენე-მემარჯვენე პოლიტიკური სპექტრის მარჯვენა მხარეს - იმ მხარეს, სადაც თავისუფალი, უფლებების დამცველი საზოგადოების მომხრე ადამიანები უნდა იყვნენ; (2) თითოეულ ადამიანს სიცოცხლის, თავისუფლების, საკუთრების და ბედნიერებისკენ სწრაფვის განუყოფელი უფლება აქვს - პრინციპი, რომელიც უნდა დასაბუთდეს, თუკი გვსურს რომ ობიექტური იყოს და ამით მემარცხენეებიდან მომდინარე თავდასხმებს გაუძლოს; და (3) პრინციპი, რომ თითოეული ინდივიდისთვის მორალურად სწორია,  დაიცვას თავისი სიცოცხლის ფასეულობები და პატივი სცეს სხვათა იმავე უფლებებს - ეს არის რაციონალური ეგოიზმის პრინციპი.

რელიგიური "მემარჯვენეობა" არაფერ ამას არ იცავს. შესაბამისად, მას არ აქვს ლეგიტიმური პრეტენზია ტერმინზე “მემარჯვენეობა” და უნდა ეწოდოს „რელიგიური კონსერვატიზმი“ ან უბრალოდ „კონსერვატიზმი“, რაც ასახავს იმ ფაქტს, რომ ის მიზნად ისახავს შეინარჩუნოს ტრადიციული, რელიგიური მიდგომა ცოდნის, მორალის, უფლებებისა და მმართველობისადმი.

კონსერვატიზმი არის მოძრაობა, რომლის წევრებსაც - 21-ე საუკუნეში - სჯერათ უხილავი, ყოვლისმცოდნე, ყოვლისშემძლე, ზებუნებრივი არსების, სახელად „ღმერთი“. მათ მიაჩნიათ, რომ მან შექმნა სამყარო, რომ მისი ნება გვკარნახობს ჭეშმარიტებას, რომ ბიბლია მისი სიტყვაა, რომ კრეაციონიზმი ჭეშმარიტია, რომ ჰომოსექსუალობა ამორალურია, რომ ზიგოტას აქვს უფლებები და უამრავი მსგავსი აბსურდი. და მათ სჯერათ ამ ყველაფრის მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს მტკიცებულებათა უმცირესი ნაწილი რომელიმე მათგანის დასადასტურებლად.

თუკი მნიშვნელოვან სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებზე ასეთი უსაფუძვლო რწმენა უარყოფითად არ დამყარდება, ეს პრობლემა არავისთვის არ იქნება, გარდა მათთვის, ვინც ამას იცავს (და მათი უბედური შვილებისთვის). მაგრამ დღეს ეს რწმენა უარყოფითად მოქმედებს ასეთ საკითხებზე და ეს გავლენა საკმაოდ დიდი დოზითა უარყოფითი. განვიხილოთ ზოგიერთი გზა.

მათი დაჟინებული მოთხოვნილების გამო, რომ ღვთის ნება არის მორალური ჭეშმარიტების წყარო, კონსერვატორები ეწინააღმდეგებიან იმ საფუძველს, რომელზედაც დამოკიდებულია უფლებები და თავისუფლება. მაგალითად, ისინი ეწინააღმდეგებიან იმ აზრს, რომ უფლებები არის გონიერების პრინციპები, რომლებიც გამომდინარეობს დაკვირვებიდან და ლოგიკიდან - ნაცვლად ამისა, ისინი ამტკიცებენ, რომ უფლებები ღმერთის საჩუქარია, რომლის არსებობა და ნება „ცნობილი“ მხოლოდ გამოცხადებისა და რწმენის საშუალებით შეიძლება იყოს. თუ უფლებათა დაკვირვება და ამაში ლოგიკის ჩადება შეუძლებელია, მაშინ უფლებებს არ აქვთ რაციონალური საფუძველი ან არ შეიძლება მათი რაციონალური დაცვა; შესაბამისად, არანაირი რაციონალური არგუმენტი არ შეიძლება გაგვაჩნდეს პირების, ჯგუფების ან მთავრობების წინააღმდეგ, რომლებიც უფლებებს არღვევენ.

ეს ფაქტი კონსერვატიზმს, როგორც იდეოლოგიას, რომელსაც შეუძლია დაიცვას თავისუფალი, ცივილიზებული საზოგადოება მხოლოდ დისკვალიფიკაციას უკეთებს. და ეს მხოლოდ რწმენაზე დაფუძნებული აისბერგის წვერია.

ეგრეთ წოდებული რელიგიური "მემარჯვენეების" იდეები არა თუ ვერ იცავენ უფლებს, მეტიც კონსერვატორების (და რელიგიური მემარცხენეების) მიერ მიღებული "წმინდა" წიგნები უფლებების პირდაპირ შეურაცხყოფას წარმოადგენს. რამდენიმე რელიგიურ ადამიანი აღიარებს ამ ფაქტს, მაგრამ არც მისი იგნორირებით და არც მისი უარყოფით არ შეუძლია მისი გაქრობა.

ბიბლია პირდაპირ მოუწოდებს ადამიანებს შელახონ უფლებები. მაგალითად, ის მოუწოდებს ხალხს, მოკლან მკრეხელები (მაგალითად, ლევიანნი 24:16), მოკლან ისინი, ვისაც სხვა ღმერთების სჯერათ (მაგ. მეორე რჯული 13: 6–9), მოკლან ჰომოსექსუალები (მაგ. ლევიანნი 20:13) და მოკლან ბავშვები, რომლებიც ლანძღავენ ან არ ემორჩილებიან მშობლებს (მაგ. ლევიანნი 20:9, მეორე რჯული 21:18–21). ის ასევე ამართლებს მონობას (მაგალითად, ლევიანნი 25:44, მეორე რჯული 15:12).

ვინმემ რომ არ თქვას, რომ ასეთი მცნებები მხოლოდ ძველ აღთქმაშია ნახსენები, გაითვალისწინეთ, რომ ძველი აღთქმა ქრისტიანობის ისეთივე ნაწილია, როგორც ახალი აღთქმა. ქრისტიანობის თანახმად, არსებობს ერთი ღმერთი და მისი ყველა კანონი, მათ შორის ძველი აღთქმაში მითითებული, დაცული უნდა იყოს. ახალი აღთქმა ნათელია ამის შესახებ. იესოს სიტყვებით: „უმალ ცა და მიწა გადავლენ, ვიდრე თუნდაც ერთი წერტილი ამოვარდება რჯულიდან [ძველი აღთქმა].“ (ლუკა 16:17).

“ნუ გგონიათ, თითქოს მოვედი რჯულის, გინდა წინასწარმეტყველთა გასაუქმებლად. გასაუქმებლაღ კი არ მოვედი, არამედ აღსასრულებლად. რადგანაც ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: სანამ არ გადავა ცა და მიწა, ერთი იოტიც ან ერთი წერტილიც არ გადავა რჯულისაგან, ვიდრე ყოველივე არ აღსრულდება. ამრიგად, ვინც დაარღვევს თუნდაც ერთს ამ უმცირეს მცნებათაგანს და ასე ასწავლის კაცთაც, უმცირესად იწოდება ცათა სასუფეველში; ხოლო ვინც აღასრულებს და ასწავლის, უდიდესად იწოდება ცათა სასუფეველში” (მათე 5:17-19).

გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი აღთქმა ძველზე ნაკლებად აშკარა ძალადობრივია, ის მოიცავს იგავებსა და მეტაფორებს, რომლებშიც იესო მოუწოდებს თავის მიმდევრებს, მოკლან ისინი, ვინც უარს იტყვიან მის მესიად აღიარებაზე. მაგალითად, ტალანტების იგავში იესო მოგვითხრობს კაცზე, რომელიც მეფე უნდა გამხდარიყო და რომელიც გამეფების შემდეგ მოუწოდებდა თავის ქვეშევრდომებს, შეეკრიბათ ის, ვინც ეწინააღმდეგებოდა მის მეფობას და მოეკლათ ისინი: ხოლო ეს ჩემი მტრები, რომლებსაც არ უნდოდათ, რომ მათი მეფე ვყოფილიყავი, აქ მომგვარეთ და ჩემს წინაშე დახოცეთ (ლუკა 19:27).

თუ იგავის აზრი მორალური გაკვეთილია (და ეს ასე არის), რა შეიძლება იყოს იქ მორალური გაკვეთილი?

ანალოგიურად, უკანასკნელი ვახშმის შემდეგ, იესომ თავის მოწაფეებს შემდეგი მეტაფორა გადასცა:

“მე ვარ ვაზი, ხოლო თქვენ ლერწები ხართ, ვინც ჩემში რჩება, ხოლო მე მასში, დიდძალი ნაყოფი გამოაქვს; ვინაიდან უჩემოდ არაფრის ქმნა არ შეგიძლიათ. ვინც არ დარჩება ჩემში, ლერწამივით გადაიგდება და გახმება; შემდეგ კი აგროვებენ, ცეცხლში ყრიან და იწვის” (იოანე 15:5-6).

თუ მეტაფორის მიზანია ერთი იდეით მეორის გადმოცემაა (და ეს ასე არის), რა იდეას გადმოსცემს იესო იქ?

მიუხედავად იმისა, თუ როგორ აირჩევს ვინმე დღეს ამ იგავებისა და მეტაფორების ინტერპრეტაციას, ქრისტიანებმა მთელი ისტორიის მანძილზე განმარტეს ისინი ზუსტად ისე, როგორც თქვენ - სწორედ ამიტომ (ნაწილობრივ) მოკლეს ქრისტიანებმა ამდენი ხალხი, რომლებმაც უარი თქვეს ქრისტეს მხსნელად მიღებაზე.

საბედნიეროდ, დღევანდელ ე. წ. რელიგიურ მემარჯვენეებში არავინ იღებს რელიგიას ისე სერიოზულად, რომ ურწმუნოები და ჰომოსექსუალები დახოცოს ან ადამიანები დაიმონოს. მაგრამ ბიბლია ხალხს ასე უბრძანებს (ან ნებას რთავს, რომ ასე მოიქცნენ). ბიბლიაში მოცემული იდეები აშკარად არ შეიძლება გახდეს უფლებების დამცველი და ცივილიზებული საზოგადოების საფუძველი. და არავის შეუძლია გონივრულად თქვას სხვაგვარად.

ამას მივყავართ ყველაზე ღრმა პრობლემასთან ეგრეთ წოდებულ რელიგიურ "მემარჯვენეებთან" დაკავშირებით. ამ მოძრაობის ყველაზე ფუნდამენტური პრობლემა ის არის, რომ - რეგრესული მემარცხენეების მსგავსად - ის ეწინააღმდეგება გონებას. ეს აშკარად ჩანს ზემოხსენებულ მცნებებსა და პასაჟებში და ის თანდაყოლილია რელიგიის ყველაზე ფუნდამენტურ პრინციპში: იდეა, რომ რწმენა ცოდნის წყაროა.

რწმენა არის იდეების მიღება მათი დამადასტურებელი მტკიცებულებების არარსებობის გარეშე ან მათი საწინააღმდეგო მტკიცებულებათა უარყოფით. (თუ თქვენ მიიღებთ იდეებს მტკიცებულებების საფუძველზე, თქვენ მათ მიიღებთ გონიერების და არა რწმენის საშუალებით). თუ რწმენა არის ცოდნის წყარო, მაშინ ნებისმიერი იდეა, რომელსაც ადამიანი მიიღებს რწმენით, არის ამ ფაქტით ჭეშმარიტი. მაგალითად, თუ რწმენა არის ცოდნის წყარო, მაშინ:

  • თუ ადამიანს აქვს რწმენა, რომ გველი ლაპარაკობს, მაშინ გველი ლაპარაკობს.
  • თუ ადამიანს აქვს რწმენა, რომ ადამიანი გარდაიცვალა და სამი დღის შემდეგ მკვდრეთით აღდგა, მაშინ ეს მოხდა.
  • თუ ადამიანს აქვს რწმენა, რომ სამყარო მხოლოდ ექვსი ათასი წლისაა, ეს ასეა.
  • თუ ადამიანს აქვს რწმენა (როგორც აბრაამმა), რომ ღვთის ნება არის ზნეობრივი კანონი და რომ თუ ღმერთი უბრძანებს მას, მოკლას თავისი შვილი, მაშინ მან უნდა მოკლას თავისი შვილი.
  • და თუ ადამიანს აქვს რწმენა, რომ ღმერთს უნდა, რომ ის სამგზავრო თვითმფრინავებით დაეჯახოს ურწმუნოებით სავსე ცათამბჯენებს, ან კლავს გეებს ღამის კლუბში, ან კლავს თავის ქალიშვილს ოჯახის "შეურაცხყოფისთვის" ან სხვა საშინელებისთვის - მაშინ ის უნდა მოიქცეს შესაბამისად.

მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიის წარმომადგენლები ხშირად ამტკიცებენ: "თუ ღმერთი არ არსებობს, ყველაფერი დაშვებულია", სიმართლე ასეთია: თუ რწმენა არის ცოდნის საშუალება, მაშინ ყველაფერი დაშვებულია. (ამის შესახებ იხ. მეტი "ისლამური ჯიჰადი და დასავლური რწმენა").

გამოცხადება, რწმენა და რელიგიური წიგნები არ არის უფლებების წყარო. ისინი არ არის თავისუფლების საფუძველი. ისინი ეწინააღმდეგებიან ყველა ასეთ ღირებულებას. თუმცა კონსერვატორები თავს იკატუნებენ.

მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ რამდენიმე კონსერვატორი მოუწოდებს ადამიანებს, მკაცრად დაიცვან ბიბლიური კანონები, პრაქტიკულად ყველა კონსერვატორი მოუწოდებს უფლებების დარღვევას რწმენის ან ბიბლიური სწავლების საფუძველზე. მაგალითად, ისინი მხარს უჭერენ კანონებს ჰომოსექსუალიზმისა და გეი ქორწინების წინააღმდეგ ზემოხსენებული მცნებების გამო; და ისინი მხარს უჭერენ კანონებს აბორტის წინააღმდეგ, რადგან "ღმერთი" სავარაუდოდ სულს ნაყოფის ჩასახვის დროს ქმნის. ისინი ასევე მხარს უჭერენ ინსტიტუტებს და პროგრამებს, რომლებიც იძულებით ანაწილებენ ინდივიდთა სიმდიდრეს - როგორებიცაა სახელმწიფო სკოლები, მთავრობის ჯანდაცვისა და მთავრობის საპენსიო პროგრამები - რადგან ბიბლია ამბობს, რომ შენ ხარ შენი ძმის შემნახველი.

კონსერვატორების აზროვნება ბიბლიურად წარმოჩინდება ეროვნული თავდაცვის სფეროშიც. ბიბლია იძლევა შერეულ შეტყობინებებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოექცეთ მათ, ვინც თავს დაგესხმებათ- თვალი თვალისა წილ, მეორე ლოყა მიუშვირე, მოკალი მტერი, გიყვარდეს მტერი შენი და ასე შემდეგ - და რადგანაც კონსერვატორები ერთგულებენ წმინდა წიგნებს და არა რაციონალურად რეალობას მორალური ხელმძღვანელობისთვის, მათი აზროვნება ამ სფეროში შესაბამისად არეულია. რა თავდაცვის პოლიტიკა გამომდინარეობს მცნებების ამგვარი ურთიერთგამომრიცხავი ერთობისგან? პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა და მისმა კონსერვატიულმა მრჩევლების კაბინეტმა 9-11 წლის ისლამური ტერაქტების შემდეგი აამოქმედა: მორალური კომპრომისის პოლიტიკა, ნახევრად ბრძოლა, ათასობით ამერიკელი ჯარისკაცის მსხვერპლად შეწირვა და იმ რეჟიმების ვერ გაუქმება, რომლებიც წარმოშობენ და აფინანსებენ ისლამურ ტერორიზმს - რომლის აღმოფხვრაც ამერიკას შეუძლია რამდენიმე დღეში, თუ ჩვენ გავუშვებთ ჩვენს სამხედრო ძლიერებას. ეს პოლიტიკა დღემდე გრძელდება რელიგიური მემარცხენე ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის პირობებშიც. 

იმის გათვალისწინებით, რომ კონსერვატორები არ იცავენ თავისუფალ საზოგადოებას, მათ არ აქვთ ლეგიტიმური პრეტენზია, პოლიტიკური სპექტრის მარჯვენა მხარეს რომ იყვნენ. იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი არ აღიარებენ და არ იზიარებენ მტკიცებად, ობიექტურ საფუძველს ინდივიდის სიცოცხლის, თავისუფლების, საკუთრებისა და ბედნიერების ძიების უფლებისთვის, მათ ამ საკითხში არ აქვთ ლეგიტიმური პრეტენზია "მემარჯვენეობის" კონცეფციაზე. და იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი არ აღიარებენ იმ ფაქტს, რომ მორალი შეიძლება გამომდინარეობდეს მტკიცებულებებიდან და ლოგიკიდან, მათ არ აქვთ ლეგიტიმური პრეტენზია “მემარჯვენეობის“ კონცეფციაზე, როგორც „მორალურად სწორზე“.

კონსერვატორები არ იმსახურებენ ტერმინს "მემარჯვენეობა". რაციონალური მორალის, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული უფლებების და ობიექტურად დაცული თავისუფლების მომხრეები კი იმსახურებენ. კულტურულ-პოლიტიკურ ლანდშაფტში ჩვენი პოზიციის გადმოსაცემად  ტერმინ „ლიბერალური მემარჯვენეობის“ გამოყენებით, ჩვენ ვიბრუნებთ “მემარჯვენეობის“ მრავალმხრივ და უაღრესად ფასეულ მნიშვნელობას და ვიბრუნებთ ამ სასიცოცხლო აქტივს ეგრეთ წოდებული რელიგიური “მემარჯვენეებისგან“, რომლებიც არალეგიტიმურად იყენებენ ტერმინს საკუთარი თავის დასახასიათებლად და ამით იძენენ დაუმსახურებელ დაფასებას რწმენაზე დაფუძნებული იდეებისა და უფლებების დამრღვევი პოლიტიკისთვის.

ისევ და ისევ, ეს არის კარგი სახის მოგება-წაგების წინადადება: ჩვენ ვიბრუნებთ მნიშვნელოვან კონცეფციას ჩვენი საქმისთვის; და კონსერვატორები კარგავენ იმის საშუალებას, რომ თავი გონების, უფლებების ან თავისუფლების მხარდაჭერად გაასაღონ.

ტერმინები "ლიბერალი" და "მემარჯვენე" ლოგიკურად უკავშირდება ერთმანეთს. სინამდვილეში, "ლიბერალი მემარჯვენე" გადამეტებულია - მაგრამ ეს კარგია, დღევანდელი კულტურისა და პოლიტიკის შესახებ გავრცელებული მცდარი წარმოდგენების გათვალისწინებით. იყო ლიბერალი ნიშნავს იყო თავისუფლებისთვის და, შესაბამისად, მიეკუთვნებოდე პოლიტიკური სპექტრის თავისუფლების მხარეს - რაც გულისხმობს გონივრულ, დემონსტრირებადი უფლებების ადვოკატირებას - რაც, თავის მხრივ, მორალურად სწორია, რადგან ის აძლევს ხალხს მშვიდობიანი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის საშუალებას.

ისევე, როგორც "პროგრესული მემარცხენე" არის წინააღმდეგობრივი იმ თვალსაზრისით, რომ ის აბინძურებს კულტურულ-პოლიტიკური დისკურსს, ასევეა "ლიბერალი მემარცხენეები" და "რელიგიური მემარჯვენეები". ეს ტერმინები უაზროა. ისინი არასწორია. ისინი ზღუდავენ ყველა იმის აზროვნებას, ვინც მათ აღიარებს, როგორც მართებულს.

პირიქით, ისევე როგორც "რეგრესული მემარცხენე" არის სიტყვათა სწორი შეთანხმება, რომელსაც აქვს აზრი და ემსახურება სასიცოცხლო მნიშვნელობას და განმარტებას, ასევეა "ლიბერალი მემარჯვენე".

თუ თქვენ მხარს უჭერთ "ლიბერალი მემარჯვენეების" აღიარებულ იდეებს, სწორედ ეს ტერმინები გამოიყენეთ თქვენი კულტურულ-პოლიტიკური პოზიციის აღსაწერად. ლოგიკური უფლებით ისინი სწორედ თქვენ გეკუთვნით.