არქივი

საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა და "ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველო" წარმოგიდგენთ კოლოქვიუმების ციკლს "წავიკითხოთ ილია ჭავჭავაძე".

დაწყების თარიღი 26 აპრილი, 2018 - 7:00 pm
რეგისტრირებულია 0

ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო, საქართველოს უნივერსიტეტის მხარდაჭერით აწყობს შეხვედრას ცნობილ ამერიკელ მწერალთან, სპიკერთან, აინ რენდის ინსტიტუტის მმართელი საბჭოს თავმჯდომარე დრ. იარონ ბრუკთან.

დაწყების თარიღი 21 აპრილი, 2018 - 11:00 am
დასრულების თარიღი 21 აპრილი, 2018 - 1:00 pm
რეგისტრირებულია 50

ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიის ოფისის მხარდაჭერით გთავაზობთ საგაზაფხულო საჯარო ლექცია-დისკუსიების ციკლს  (10 ლექცია).
საღი აზრის ეკონომიკა: III ეტაპი - ეკონომიკური პროგრესი და მთავრობის როლი
10 მთავარი ელემენტი ეკონომიკური პროგრესისა და მთავრობის როლის სწორად გასააზრებლად.

 

დაწყების თარიღი 20 აპრილი, 2018 - 7:00 pm
რეგისტრირებულია 0

ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიის ოფისის მხარდაჭერით გთავაზობთ საგაზაფხულო საჯარო ლექცია-დისკუსიების ციკლს  (10 ლექცია).
საღი აზრის ეკონომიკა: III ეტაპი - ეკონომიკური პროგრესი და მთავრობის როლი
10 მთავარი ელემენტი ეკონომიკური პროგრესისა და მთავრობის როლის სწორად გასააზრებლად.

 

დაწყების თარიღი 18 აპრილი, 2018 - 7:00 pm
რეგისტრირებულია 0

საქართველოს უნივერსიტეტი და ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო აწყობს დისკუსიას თემაზე: 
საქართველოს საპენსიო რეფორმა: ნებაყოფლობითი და სავალდებულო?

დაწყების თარიღი 18 აპრილი, 2018 - 1:00 pm
დასრულების თარიღი 18 აპრილი, 2018 - 3:30 pm
რეგისტრირებულია 0

საერთაშორისო კონფერენცია, ევროპული კამპანია ეკონომიკური ზრდისთვის, 11 წელი

 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

11:30, აუდიტორია 200

 

დაწყების თარიღი 17 აპრილი, 2018 - 11:30 am
რეგისტრირებულია 44