არქივი

საქართველოს უნივერსიტეტი და ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო აწყობს დისკუსიას თემაზე: 
საქართველოს საპენსიო რეფორმა: ნებაყოფლობითი და სავალდებულო?

დაწყების თარიღი 18 აპრილი, 2018 - 1:00 pm
დასრულების თარიღი 18 აპრილი, 2018 - 3:30 pm
რეგისტრირებულია 0

საერთაშორისო კონფერენცია, ევროპული კამპანია ეკონომიკური ზრდისთვის, 11 წელი

 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

11:30, აუდიტორია 200

 

დაწყების თარიღი 17 აპრილი, 2018 - 11:30 am
რეგისტრირებულია 44

თავისუფალი ბაზრის გზამკვლევი - - ევროპული ღირებულებები საქართველოსთვის

საერთაშორისო კონფერენცი

პარტნიორები: ავსტრიის ეკონომიკის ცენტრი და ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო

დაწყების თარიღი 16 აპრილი, 2018 - 11:30 am
რეგისტრირებულია 23

ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიის ოფისის მხარდაჭერით გთავაზობთ საგაზაფხულო საჯარო ლექცია-დისკუსიების ციკლს  (10 ლექცია).
საღი აზრის ეკონომიკა: III ეტაპი - ეკონომიკური პროგრესი და მთავრობის როლი
10 მთავარი ელემენტი ეკონომიკური პროგრესისა და მთავრობის როლის სწორად გასააზრებლად.

 

დაწყების თარიღი 13 აპრილი, 2018 - 7:00 pm
რეგისტრირებულია 0

საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა და "ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველო" წარმოგიდგენთ კოლოქვიუმების ციკლს "წავიკითხოთ ილია ჭავჭავაძე".

დაწყების თარიღი 5 აპრილი, 2018 - 7:00 pm
რეგისტრირებულია 0

ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიის ოფისის მხარდაჭერით გთავაზობთ საგაზაფხულო საჯარო ლექცია-დისკუსიების ციკლს  (10 ლექცია).
საღი აზრის ეკონომიკა: III ეტაპი - ეკონომიკური პროგრესი და მთავრობის როლი
10 მთავარი ელემენტი ეკონომიკური პროგრესისა და მთავრობის როლის სწორად გასააზრებლად.

 

დაწყების თარიღი 30 მარტი, 2018 - 7:00 pm
რეგისტრირებულია 0