გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ

გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ

ავტორი: ადამ სმითი