2012 - 2016 წლების ეკონომიკური პოლიტიკა – მოკლე შეფასება

 2012 - 2016 წლების ეკონომიკური პოლიტიკა – მოკლე შეფასება

გია ჯანდიერი, გიორგი ჩხიკვაძე

კვლევა მომზადებულია „ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველოს“ მიერ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით.