მონეტარული პოლიტიკა ექს-კომუნისტურ ქვეყნებში

მონეტარული პოლიტიკა  ექს-კომუნისტურ ქვეყნებში

პაატა შეშელიძე, გიორგი ჩიქოვანი

კვლევა მომზადებულია „ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველოს“ მიერ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით