ეკონომიკური პოლიტიკა კრიზისული პერიოდისთვის

ეკონომიკური პოლიტიკა კრიზისული პერიოდისთვის

ახალი ეკონომიკური სკოლა –საქართველო

დოკუმენტი მომზადებულია „ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველოს“ მიერ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით